Pravidelné kontroly spalinových cest

Kdo může provést kontrolu spalinové cesty?
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Co se provádí při kontrole spalinové cesty?
Kontroluje se zejména, zda je celá spalinová cesta průchozí a požárně bezpečná dle příslušných norem a nařízení. Co je výsledkem kontroly spalinové cesty? O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Jak budu vědět, kdy má být provedena další kontrola?
Ve zprávě o výsledku čištění a kontroly spalinových cest dle vyhlášky 91/2010 Sb. uvádím, kdy je třeba provést další kontrolu. Pokud tyto termíny nechcete stále sledovat, po vzájemné dohodě Vás budu kontaktovat sám.

Kominictví Michl
Němčice 9
280 02 Kolín
 
IČ: 73826421
DIČ: CZ7411240793
 
+420 724 812 996
kominictvi.michl@seznam.cz